Statika stavebních konstrukcí

 

 

STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, s.r.o.

IČO : xxxxxxxxxx

Ing. Aleš Pražák

jednatel společnosti

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT xxxx

Obříství

ales.prazak@ssk-sro.cz

+420 737 214 988

www.kasko-sro.cz